top of page

tilbud til Ledere

Organisationsudvikling og ledelse

Jeg har en treårig overbygningsuddannelse i organisationsudvikling og ledelse, og jeg har arbejdet med ledelse, ledelsessparring, ledelsesudvikling og organisationsudvikling gennem en årrække.

Sparring og coaching

​Jeg tilbyder sparring og coaching i forbindelse med personlig lederudvikling, personalesager, implementeringsopgaver, organisationsændringer mv.

Tag gerne kontakt til mig så vi kan tale om, hvad dit behov er, og hvad jeg kan tilbyde i forhold til det, du efterlyser, før du beslutter dig for et endeligt forløb.

Oplæg i skoler og virksomheder

Jeg kommer gerne ud i jeres virksomhed og holder faglige oplæg. Det kan eksempelvis være temadage for medarbejdere, forældreaftener, bestyrelsesmøder, ledermøder eller i forbindelse med teambuilding-arrangementer.

Indholdet af oplæggene finder vi frem til i fællesskab.

Sparring og supervision til ledere og arbejdspladsen Birgitte Andersen Psykolog
bottom of page