top of page

Supervision

Jeg tilbyder

  • Individuel supervision

  • Supervision af grupper og teams

  • Supervision af ledere

  • Supervision af medarbejdere.

 

 

Supervisionen er et tilbud om, at vi i samarbejde tager et kritisk blik på et professionelt felt, og på den måde opnår en øget faglig kunnen i det daglige arbejde.

 

Supervisionen kan både dreje sig om en konkret sag, personlig supervision og supervision omkring grupper, gruppedynamik og implementering af nye tiltag og organisationsudvikling.

 

Værktøj for ledere, medarbejdere og nye psykologer - hos mig eller hos jer

Supervisionen er et effektivt værktøj, der kan bruges af både medarbejdere og ledere.

Jeg tilbyder endvidere supervision til psykologer, der er på vej til autorisation.

 

Supervisionen kan enten foregå ude i virksomheden eller i min praksis på Bryggergade 6 A, 7400 Herning, hvor der også er et grupperum.

Psykolog Birgitte Andersen tilbyder supervision til ledere
bottom of page